top of page

Will change the schooling system and job ethics in Norway.


Next2Five utvikler et brukervennlig, intuitivt verktøy, FuturesMe, som bidrar til å gjøre vanskelige utdannelses- og karrierevalg enklere i et fremtidsperspektiv. Verktøyet skal være enkelt å benytte og bygger på teknologi som er tilgjengelig i dag. Verktøyet vil være online og kontinuerlig oppdatert; en livslang karriereveileder. Du vil selv kunne legge inn dine personlige og faglige kvalifikasjoner og velger tidshorisonten som du ønsker å orientere deg mot, ett år, to til fem år eller fem år+ frem i tid. Teamet bruker kollektiv innteligens til å utvikle verktøyet og vil trenge så mange poll-besvarelser som mulig for å få dette til. Denne spennende løsningen, som fortsatt er under utvikling, skal bidra til å forsterke dialogen mellom deg og arbeidsmarkedet. De utvikler et IT-verktøy som kan benyttes når du står ovenfor valg av utdannelse, fremtidig arbeid og ved reorientering i arbeidslivet. Fremtidsbildene endrer seg, du endrer deg – hver gang du står ovenfor et valg om arbeid eller utdannelse, kan du logge deg inn i det kommende IT-verktøyet på nytt og få en oversikt over mulige veivalg blant annet basert på dine personlige ønsker og egenskaper.

Other Network News
Archive
bottom of page